fbpx

ยอดขายของลูกค้า

คือ เป้าหมายของเรา

บริการของเรา คือ การใช้ข้อมูลรอบด้าน มาวิเคราะห์และสร้างเป็นแผนกลยุทธ์ในการทำตลาดออนไลน์ให้ลูกค้า
ติดต่อเรา
บริการของเราจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงที่สุง เพราะเรา.....

วางกลยุทธ์ด้วยข้อมูล

ในการทำงานร่วมกับเรานั้น เราจะช่วงวางระบบ Workflow ที่จะทำให้สามารถเก็บข้อมูลลูกค้ามากขึ้น จนสุดท้ายจะได้ชุดข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า ซึ่งจะนำมาใช้ในการวางกลยุทธ์การตลาดทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะแต่ละธุรกิจมีจุดแข็งและข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกัน.....

กลยุทธ์ของลูกค้าแต่ละรายจึงแตกต่างกัน

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์จากเรา จะมีแนวคิดพื้นฐาน คือ การประหยัดต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการขายให้กับลูกค้า เช่น ระบบที่ทำให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนที่มีทักษะสูง และระบบที่ช่วยหาลูกค้าได้ง่ายขึ้น โดยเราจะยังคำนึงถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของลูกค้าด้วย ดังนั้นกลยุทธ์ของลูกค้าแต่ละรายจะไม่เหมือนกัน
เนื่องจากธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่การขายสินค้าออนไลน์ กลยุทธ์จึงควรเป็น.....

กลยุทธ์ร่วมระหว่าง Online กับ Offline

การตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใช่การวางแผนในมุมมองเพียงด้านเดียว ดังนั้นในความเป็นจริง ธุรกิจนั้นมียอดขายที่เกิดทั้งจาก Online และ Offline กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ จึงควรคำนึงถึงการขายในรูปแบบ Offline ด้วย เพื่อดึงศักยภาพของทีมงาน ทำให้เกิดยอดขายในภาพรวมสูงที่สุด เท่าที่จะทำได้!!!!

บริการของเรา

Customer Journey Map Design

การวางแผนการตลาด โดยดีไชน์ Customer Journey Map เป็นพื้นฐาน และ มีระบบติดตามพฤติกรรมลูกค้าที่เข้ามาตาม Map ที่ดีไชน์ไว้

Keywords Research

วิเคราะห์ keywords ที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการทำ SEO ตามแผนการตลาด

Tracking And Reporting System​

ระบบรวบรวมข้อมูลสถิติ ทั้งจากเว็บไชต์ และ Facebook เพื่อนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการตลาด

เป้าหมายของทุกบริการ คือ 
เพิ่มโอกาสในการขาย

Website Development

สร้างเว็บไชต์สำหรับธุรกิจ ตามแผนการตลาดที่วางไว้ ซึ่งรองรับ SEO และระบบ Tracking เฉพาะของเรา

Media Planning​

การวางแผนการสร้างสื่อทางการตลาดตามแผนทางวางไว้ ทั้งสื่อสำหรับการทำ SEO และสื่อสำหรับการโฆษณา

Content Creation

บริการสร้างเนื้อหาสำหรับทำ SEO โดยการเขียนบทความตามหลักการของ SEO รวมถึงการดีไชน์รูปภาพ สำหรับการโฆษณา

ข้อมูลการบริการและสถิติ

ผลงานของเรา

นี่คือผลงานส่วนหนึ่งของเราที่ลูกค้ายอมให้เปิดเผยข้อมูล

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด

ให้คำปรึกษา
พัฒนาเว็บไชต์
ระบบเชื่อมยอดขาย SAP

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้า 🏷 ลาเบล 📦 เทปกาว 🍽 ผงเมลามีน 🍕ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข่งอัลเฟรโด 🥤บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมไบโอ-อีโค และสินค้านวัตกรรมไทยเคเคเทค

ฺBright Wisdom ได้ให้บริการตั้งแต่การพัฒนาเว็บไชต์ และระบบการเชื่อมยอดขายกับ SAP รวมถึงการให้คำปรึกษาในการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่การสร้าง Persona, การวาง Funnel การขาย, การเลือกช่องทางการทำตลาด, Workflow ในการสร้าง Content ให้เหมาะสม รวมถึงการวางระบบเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อทำให้สามารถใช้ข้อมูลวางแผนการตลาดออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

โดยในช่วง 3 เดือนนับตั้งแต่เว็บไชต์เสร็จสิ้น และเริ่มทำการตลาดออนไลน์ ได้มียอดคนเข้าเว็บไชต์เฉลี่ยเดือนละ 10,000 คน ซึ่งเป็นผลจากระบบเว็บไชต์ที่รองรับ SEO โดยอัตโนมัติ, เว็บไชต์สามารถสร้างยอดขายกว่า 90 ครั้ง ภายใน 3 เดือน โดยที่ยังไม่ได้เริ่มโฆษณา เพื่อเน้นสร้างยอดขายเลย,  Lead ลูกค้าต่างประเทศจากโฆษณา Facebook 270 คน โดยใช้งบประมาณเฉลี่ย เพียงเดือนละ 9,000 บาท

10,000
จำนวนคนเข้าเว็บเฉลี่ย
3 เดือน
90
ยอดสั่งซื้อจากเว็บไชต์
3 เดือน (ยังไม่โฆษณา)
270
Leads จากการโฆษณา
ใน 2 เดือน

บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ด รีเทล จำกัด

ให้คำปรึกษา
Chatbot

บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ด รีเทล จำกัด ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลสด,แช่แข็ง,อาหารทะเลรมควัน และอาหารพร้อมรับประทาน โดยเฉพาะสินค้าเด่น คือ ปลาแชลมอล ที่มาจากฟาร์มแบบออแกนิค 

ฺBright Wisdom ได้ให้บริการตั้งแต่การวาง Funnel การขาย, การเลือกช่องทางการทำตลาด, Workflow ในการสร้าง Content ให้เหมาะสม รวมถึงการวางระบบเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อทำให้สามารถใช้ข้อมูลวางแผนการตลาดออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และยังช่วยวางระบบ Chatbot เพื่อตอบโจทย์ในการเก็บข้อมูล และลดภาระงานของแอดมินอีกด้วย

โดยในช่วง 3 เดือน ได้มีการปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล โดยจะมีการเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลลูกค้าออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้น และแผนการขายจากเดิมที่เน้นปิดการขายด้วย IG และ Line มาเป็นการดึง Traffic เข้าเว็บมากขึ้น จนทำให้เกิดยอดขายจากช่องทางใหม่ คือ เว็บไชต์ มากขึ้น

ผลลัพธ์จากการทำตลาดนี้ ทำให้ ยอดคนเข้าเว็บไชต์เพิ่มขึ้น 60% จากเดิม และโตขึ้นเรื่อย ๆ, ยอดออเดอร์จากหน้าเว็บเพิ่มขึ้นจาก 800% ภายใน 3 เดือน โดยเป็นยอดขายจากช่องทางใหม่ ประมาณ 10%

60%
จำนวนคนเข้าเว็บเพิ่มขึ้น
ใน 3 เดือน
10%
ยอดสั่งซื้อจากเว็บไชต์
จากช่องทางใหม่
800%
ยอดสั่งซื้อ 
หลังจากปรับปรุงแผน
Odooportal by Dataroot

Odooportal.com

ให้คำปรึกษา

ให้บริการระบบ ERP แบบครบวงจร โดยใช้ Odoo ซึ่งเป็นระบบ ERP มาตรฐานระดับโลกเป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยตัวระบบรองรับตั้งแต่ การขาย, การบริหารลูกค้า (CRM), การบริหารพนักงาน (HRM), การผลิต, คลังสินค้า และบัญชี โดยทุกส่วนงาน มีการเชื่อมข้อมูลกันทั้งหมด

ลูกค้ารายนี้ เราเน้นให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและสร้าง Lead เป็นหลัก เนื่องจากลูกค้ามีเว็บไชต์อยู่แล้ว โดยในเดือนแรกของการทำงาน เราสามารถเพิ่มยอดคนเห็นโฆษณาได้มากกว่า 1,262% (เมื่อเทียบกับเดือนก่อน)  ยอดคลิ๊กเพิ่มขึ้นมากกว่า 196% (เมื่อเทียบกับเดือนก่อน) และลดค่าโฆษณาลงได้ 36% (เมื่อเทียบกับที่ลูกค้าจ่ายในเดือนก่อน) ซึ่งผลงานที่ได้ตามนี้ เพราะเรามีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และเลือกใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุด และประหยัดที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

Odooportal screenshot
1,262%
จำนวนคนเห็นโฆษณา
เพิ่มขึ้น
196%
ยอดคลิ๊กโฆษณา
เพิ่มขึ้น
36%
ค่าโฆษณา
ลดลง

SuperSales.Pro

ให้คำปรึกษา
พัฒนาเว็บไชต์

โปรแกรมสำหรับงานขายแบบครบวงจร ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานในระดับ ERP เลยทีเดียว โดยโปรแกรมมีจุดเด่นคือ มีระบบแชทที่สามารถเชื่อมต่อกับ Facebook และ Line ได้ และ สามารถเชื่อต่อคลังสินค้าเข้ากับ Lazada และ Shopee ได้ด้วย

ลูกค้ารายนี้ เรายังให้บริการดูแลการตลาดออนไลน์ให้ด้วย โดยมีการทำตลาดทั้ง Google Adwords และ Facebook Ads โดยใช้กลยุทธ์เจาะกลุ่มเป้าหมายระดับ Niche ทำให้ส่งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในช่วง 3 เดือนแรก เราได้จัดสรรงบประมาณโฆษณา เพื่อตอบโจทย์ในการสร้าง Band awareness เป็นหลัก แต่ก็มีแบ่งงบบางส่วนการสร้าง Lead ไปด้วยพร้อมกัน

543,717
จำนวนคนเห็นโฆษณา
ใน 3 เดือน
3,293
ยอดคลิ๊กโฆษณา
ใน 3 เดือน
175
Leads จากการโฆษณา
ใน 3 เดือน

Underdog.run

พัฒนาเว็บไชต์

เว็บไชต์ของ อาจารย์ที่ปรึกษาทางการตลาด ที่สุดยอดมากคนหนึ่งที่เรารู้จัก "อาจารย์บุ้ง" นั่นเองครับ อาจารย์เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ให้เราดีไชน์และสร้างเว็บไชต์ให้ โดยตัวดีไชน์เน้นการโชว์เนื้อหาทางการตลาด เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ได้ง่ายที่สุด ซึ่งปัจจุบัน อาจารย์ทำเนื้อหาทั้ง บทความ Podcast และ Yourtube ให้ผู้ที่สนใจเลือกเสพได้ตามความชอบ....

พันธมิตรของเรา

บริการที่เราใช้เพื่อวางแผนการตลาดให้ลูกค้า

ติดต่อเรา

สร้างคุณค่าให้ธุรกิจของลูกค้า โดยให้บริการตั้งแต่ การออกแบบเว็บไชต์ การเขียนโค้ดรายงานพิเศษ การให้บริการพื้นที่เว็บไชต์ การโฆษณาออนไลน์  และการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

© COPYRIGHT 2020 BRIGHT WISDOM – ALL RIGHTS RESERVED. MADE  WITH ❤️ + 🔥
© COPYRIGHT 2021 Bright Wisdom – ALL RIGHTS RESERVED. MADE WITH ❤️ + 🔥

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า