fbpx

วางแผนกลยุทธ์ด้วย

Customer Journey Map

เราใช้ข้อมูลรอบด้าน มาวิเคราะห์และสร้างเป็นแผนกลยุทธ์ในการทำตลาดออนไลน์ให้ลูกค้า ด้วย Customer Journey Map ทำให้เห็นภาพรวม และประเมินแผนการตลาดได้ในเวลาเดียวกัน
ติดต่อเรา

เพิ่มประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์การตลาด ด้วย

Customer Journey Map

Customer Journey Map เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค เนื่องจากการใช้เครื่องมือนี้ จะต้องมีการวางแผนในระดับปฏิบัติการ ทำให้แผนกลยุทธ์ที่สร้างมานั้นสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง และมีโอกาสสำเร็จสูงขึ้น

โดยสามารถสรุปความสำคัญของ Customer Journey Map ได้ตามนี้

 1. เข้าใจลูกค้ามากขึ้น
 2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 4. ปรับแผนใหม่ได้ง่ายและเร็ว

นอกจากนี้ Customer Journey Map ของเรา ยังทำงานด้วยระบบติดตามผล ทำให้สามารถเห็นผลการดำเนินงานแบบ real time ได้ทันที ทำให้สามารถปรับแผนได้เร็ว โดยไม่จำเป็นต้องรอรายงานสรุปจากพนักงาน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดแนวทางการให้คำปรึกษาและระบบข้อมูล

บริการหลักของเรา

วางแผนกลยุทธ์ด้วย Customer Journey Map

เราจะสร้างแผนกลยุทธ์การตลาดด้วย Customer Journey Map โดย Software ของเรา ทำให้สามารถเห็นภาพรวมของกลยุทธ์ และประสบการณ์ที่ผู้เข้าชมเว็บจะได้รับตั้งแต่เริ่มเห็นโฆษณาจนมาเป็นลูกค้า

นอกจากนี้ การวางแผนกลยุทธ์แบบนี้ ยังเป็นการประเมินได้ด้วยว่า แผนการตลาดที่คิดไว้นั้น สามารถนำมาปฏิบัติจริงได้หรือไม่ เพราะการสร้าง Map แบบนี้นั้น จำเป็นต้องวางแผนในระดับปฏิบัติการ หรือก็คือ “การวางแผนสิ่งที่ต้องทำได้จริง” นั่นเอง

นอกจากนี้ระบบนี้ยังสามารถปรับใช้กับแผนกลยุทธ์แบบออฟไลน์ได้ด้วย เพียงแต่จะติดตามผลการดำเนินงานในส่วนนี้ไม่ได้

ด้วยระบบนี้ ทำให้เราสามารถประเมินผล และปรับแผนที่ไม่ได้ผลได้เร็ว ทั้งนี้การติดตามผลแบบ real time นั้น จะรองรับเฉพาะแผนกลยุทธ์ออนไลน์เท่านั้น

วิเคราะห์ Keywords สำหรับทำตลาด

เราจะช่วยวิเคราะห์ Keywords ที่เหมาะสมในการทำตลาดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

Keywords นั้นจัดเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญในการทำตลาดออนไลน์ การเลือก Keywords ที่ไม่เหมาะสม จะทำให้เสียทั้งเงินและเวลาโดยเปล่าประโยชน์

การทำ OnPage SEO

เราจะช่วยให้เว็บไชต์ของลูกค้าติดอันดับในหน้าแรกของ Google ในทุก Keywords เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยการทำ Onpage SEO คือ การปรับหน้าเว็บของลูกค้าให้เข้ากับหลักการ SEO ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขโค้ดของเว็บในบางส่วน 

การทำ OffPage SEO

เราจะช่วยให้เว็บไชต์ของลูกค้าติดอันดับในหน้าแรกของ Google ในทุก Keywords เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยการทำ Offpage SEO คือ เราจะทำการสร้างความน่าเชื่อถือของเว็บไชต์ลูกค้าด้วย Blog Network ของเรา ซึ่งงานในส่วนนี้จัดเป็นงานที่ใช้กำลัง เวลา และต้นทุนมากที่สุด

กลยุทธ์โฆษณากับ Adwords

วางกลยุทธ์โฆษณากับ Adwords ซึ่งเป็นบริการโฆษณาของ Google โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์สถิติ การวิเคราะห์ keyword และ Customer Journey Map ในการสร้างแคมเปญโฆษณา 

โดยเรามีระบบวิเคราะห์โฆษณา และปรับแต่งการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เงินทุนน้อยที่สุด

กลยุทธ์โฆษณากับ Facebook

วางกลยุทธ์โฆษณากับ Facebook โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์สถิติ พฤติกรรมของคนเข้าเว็บไชต์ และ Customer Journey Map ในการสร้างแคมเปญโฆษณา

ถ้าลูกค้าของเรามีเว็บไชต์ เราสามารถใส่โค้ด เพื่อติดตามพฤติกรรมของคนเข้วเ็บได้ และสามรถใช้ข้อูลนี้ ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้าแต่ละเจ้า (ต่างกับกลุ่มเป้าหมายที่ Facebook มีให้เลือกตามปกติ)

ทำให้การใช้เงินโฆษณาของเรา จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตรงมากขึ้น และใช้เงินทุนน้อยลง

สำหรับลูกค้าที่มีความรู้หรือมีทีมการตลาดออนไ่ลน์

ระบบรายงานเกี่ยวกับ SEO

นี่เป็นรายงานบางส่วนที่น่าสนใจ ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์กลยุทธ์ เราให้ลูกค้าเข้าดูสถิติได้ถ้าต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Keywords Ranking Report

ระบบติดตามการติดอันดับของแต่ละ Keywords ใน Google โดยรายงานในหมวดนี้มี รายงานย่อยตามนี้

 • ประเมินจำนวนคนเข้าเว็บคร่าว ๆ จาก Keywords เป้าหมาย
 • ติดตามอันดับได้ 5 ประเทศพร้อมกัน
 • หน้าของเว็บไชต์ที่ติดอันดับใน Google
 • Keywords น่าสนใจที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่ดึงคนเข้าเว็บมาได้

Analytics Report

รายงานพฤติกรรมของคนเข้าเว็บ โดยมีการเชื่อมข้อมูลกับ Google Analytics เพื่อดึงข้อมูลมาจัดเรียงใหม่ โดยมีรายงานย่อยตามนี้

 • รายงานประเทศ และ อุปกรณ์ที่ใช้ ของคนที่เข้าเว็บ
 • รายงานช่องทาง (Channel) ที่คนเข้าเว็บมา เช่น ผ่านทางการโฆษณา, ผ่านทาง Facebook เป็นต้น
 • รายงานหน้าเว็บที่มีคนเข้ามาที่สุด และสถิติการอ่านของแต่ละ
 • หน้าข้อมูลรายงานเก็บเป็นรายวัน

Website Audit Report

รายงานที่แสดงข้อบกพร่องและสิ่งที่ควรปรับปรุงสำหรับเว็บไชต์ เพื่อให้การทำ SEO เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด รายงานในหมวดนี้มีรายงานย่อยตามนี้

 • รายงานข้อบกพร่อมร้ายแรงที่เว็บไชต์ต้องแก้ไข เช่น ไม่มี Title, การมี Title ซ้ำ, หน้าที่เป็น 404 Error เป็นต้น
 • สถิติที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ SEO สำหรับแต่ละหน้า
 • รายงานตรวจสอบรูปภาพ บนเว็บไชต์ เพื่อไม่ให้มีปัญหารูปหายไปจากเว็บ

Top Analyzer Report

รายงานการวิเคราะห์คู่แข่งของ Keyword เป้าหมาย ทำให้ทราบว่า คู่แข่งนั้นแข็งแกร่งขนาดไหน และมีจุดอ่อนตรงไหน ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ด้านเนื้อหา และ จำนวน Backlink ที่จะทำได้

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีทีมงานสำหรับทำตลาดออนไลน์

บริการเสริม

บริการนี้ เป็นบริการที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากมีต้นทุนในการให้บริการสูง

บริการเขียนบทความตามหลัก SEO

การเขียนบทความตามหลัก SEO นั้น จะทำให้เว็บไชต์ได้ ผู้เข้าชมเว็บแบบฟรี ๆ โดยลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวต่อบทความ ดังนั้นถ้าสร้างบทความคุณภาพ ด้วย keywords ที่เหมาะสม และทำให้ติดหน้าแรก Google ได้ จะมีต้นทุนในการดึงผู้เข้าชมเว็บ ต่ำกว่าการโฆษณาทั่วไป

แต่ทั้งนี้ การจะทำให้บทความติดหน้าแรกได้นั้น จำเป็นต้องทำ OffPage SEO อย่างเลี่ยงไม่ได้ ยกเว้น Keywords ที่ลูกค้าจะให้ติดอันดับมีคู่แข่งน้อยมาก ๆ ดังนั้นบริการให้คำปรึกษาของเราจะมีการทำ OffPage SEO ให้ด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการหลักของเรา

บริการ Social Admin

บริการดูแล และตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า และบริการให้กับลูกค้า โดยเรามีทีมงานในการดูแลการตอบคำถามตลอดช่วงเวลาทำการ โดยระบบที่เรารับดูแลคือ Facebook, Twitter และ Line

ความคิดเห็น

ลูกค้าของเรา


“ด้วยอาชีพผม...เป็นอาชีพอิสระ...เลยจำเป็นต้องใช้สื่อออนไลน์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย...ทั้งงานของลูกค้าและงานส่วนตัว... เช่น...ลูกค้าของผมอยากจะมี website งาม ๆ ซักอัน...แล้วจะเก็บข้อมูล...เพื่อมาทำการวิเคราะห์ด้านการตลาด...ถ้าจะลงมือทำเองเหรอครับ...ฝันไปได้เลยครับ... เพราะเราก็แค่ 'มือสมัครเล่น'... เรื่องแบบนี้ปล่อยให้เป็นงานของ 'มืออาชีพ' ดีกว่าครับ....ผมแนะนำ Bright Wisdom ที่นี่เลย... เขาจะทำงานให้คุณ...คล้าย ๆ เป็นญาติของเขาเลยครับ...ผมโดนมาแล้ว....ฮ่า ฮ่า ฮ่า...'

บุ้ง ดีดติงหู

Marketing & Sales Consultant
ผู้แต่งหนังสือซีรี่ย์ "ดีดติ่งหู มาร์เก็ตติ้ง"

เทรนเนอร์ซันนี่

Soft Skill Trainer
Self Development Expert
“ใช้บริการมานานค่ะ มักจะให้คำแนะนำดี ๆ ในการทำ SEO ให้ และมีบริการหลังการขายดีมาก ขอให้ช่วยแก้ไขเว็บไชต์หลายครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเลย'
Odooportal by Dataroot

Odooportal.com

ให้คำปรึกษา

ให้บริการระบบ ERP แบบครบวงจร โดยใช้ Odoo ซึ่งเป็นระบบ ERP มาตรฐานระดับโลกเป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยตัวระบบรองรับตั้งแต่ การขาย, การบริหารลูกค้า (CRM), การบริหารพนักงาน (HRM), การผลิต, คลังสินค้า และบัญชี โดยทุกส่วนงาน มีการเชื่อมข้อมูลกันทั้งหมด

ลูกค้ารายนี้ เราเน้นให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและสร้าง Lead เป็นหลัก เนื่องจากลูกค้ามีเว็บไชต์อยู่แล้ว โดยในเดือนแรกของการทำงาน เราสามารถเพิ่มยอดคนเห็นโฆษณาได้มากกว่า 1,262% (เมื่อเทียบกับเดือนก่อน)  ยอดคลิ๊กเพิ่มขึ้นมากกว่า 196% (เมื่อเทียบกับเดือนก่อน) และลดค่าโฆษณาลงได้ 36% (เมื่อเทียบกับที่ลูกค้าจ่ายในเดือนก่อน) ซึ่งผลงานที่ได้ตามนี้ เพราะเรามีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และเลือกใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุด และประหยัดที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

Odooportal screenshot
1,262%
จำนวนคนเห็นโฆษณา
เพิ่มขึ้น
196%
ยอดคลิ๊กโฆษณา
เพิ่มขึ้น
36%
ค่าโฆษณา
ลดลง

SuperSales.Pro

ให้คำปรึกษา
พัฒนาเว็บไชต์

โปรแกรมสำหรับงานขายแบบครบวงจร ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานในระดับ ERP เลยทีเดียว โดยโปรแกรมมีจุดเด่นคือ มีระบบแชทที่สามารถเชื่อมต่อกับ Facebook และ Line ได้ และ สามารถเชื่อต่อคลังสินค้าเข้ากับ Lazada และ Shopee ได้ด้วย

ลูกค้ารายนี้ เรายังให้บริการดูแลการตลาดออนไลน์ให้ด้วย โดยมีการทำตลาดทั้ง Google Adwords และ Facebook Ads โดยใช้กลยุทธ์เจาะกลุ่มเป้าหมายระดับ Niche ทำให้ส่งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในช่วง 3 เดือนแรก เราได้จัดสรรงบประมาณโฆษณา เพื่อตอบโจทย์ในการสร้าง Band awareness เป็นหลัก แต่ก็มีแบ่งงบบางส่วนการสร้าง Lead ไปด้วยพร้อมกัน

543,717
จำนวนคนเห็นโฆษณา
ใน 3 เดือน
3,293
ยอดคลิ๊กโฆษณา
ใน 3 เดือน
175
Leads จากการโฆษณา
ใน 3 เดือน

ลูกค้าถาม - เราตอบ

คำถามที่พบบ่อย

จุดเด่นของการให้คำปรึกษาของเราคืออะไร ?

เราจะแนะนำกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มยอดขาย (ไม่ใช่แต่เพิ่ม Traffic) โดยใช้ระบบเก็บข้อมูลหลังบ้าน หลายระบบมาวิเคราะห์รวมกัน เพื่อให้แผนที่ได้มีความสมบูรณ์มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้จริง

จุดเด่นของระบบ CUSTOMER JOURNEY MAP เราคืออะไร ? ต่างกับทำเองอย่างไร ?

จุดเด่นของบริการนี้ คือ ความสามารถในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ระบบการติดตามของเรา สามารถรู้ได้ทันทีว่า ตอนนี้มีคนเข้าเว็บกี่คน และอยู่ที่หน้าไหน โดยดูได้จาก Map ที่สร้างไว้ได้เลย

โดยทั่วไปการวางแผนส่วนใหญ่ มักจะวางแผนในภาพรวม หรือบางคนอาจจะลงลึกถึงระดับการแผนปฏิบัติการ แต่ด้วยระบบของเราจะถูกบังคับให้วางแผนถึงวิธีการติดตามผลด้วย ซึ่งเป็นการวางแผนแบบที่องค์กรใหญ่ ๆ ที่ใช้คนที่มีทักษะสูงทำกัน

ดังนั้น แผนการตลาดจะถูกประเมินและลูกค้าก็จะสามารถปรับแผนได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องรอรายงาน หรือ รอสิ้นเดือน ซึ่งอาจจะช้าเกินไป

ระบบนี้ใช้กับ การตลาดแบบออฟไลน์ ได้ไหม ?

ใช้ได้ครับ ระบบนี้ออกแบบเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดทั้งระบบ ดังนั้นจึงสามารถใช้กับแผนการตลาดได้ทุกรูปแบบ เพียงแค่ การตลาดแบบออฟไลน์ จะไม่สามารถติดตามผลได้ตลอดเหมือนแบบออนไลน์

แต่ในบางกรณี เช่น การโทร ทางเราก็ยังพอมีทางที่จะสามารถติดตามได้อยู่ครับ ทำให้เราได้วันและเวลาที่เกิดการโทรได้ และนำสถิติการโทรนี้มาร่วมประมวลผลกับพฤติกรรมคนเข้าเว็บได้อีก ทำให้สามารถใช้ข้อมูลไปทำตลาดกับ Facebook ได้แม่นยำมากขึ้นด้วย

(ข้อมูลเบอร์โทร เราสามารถวางระบบให้เราเข้าดูไม่ได้ และให้โชว์เฉพาะสถิติของวันและเวลา โทรเข้า-โทรออกเท่านั้น)

ระบบสามารถติดตาม ผู้เข้าชมเว็บ ได้อย่างไร ?

ระบบใช้โค้ด Javascript พิเศษในการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ที่เข้าเว็บ และ ลิงค์พิเศษในการติดตาม แหล่งที่มาของผู้เข้าเว็บ เช่น มาจาก Google Ads หรือ มาจาก Facebook เป็นต้น

อะไรคือ OnPage และ OffPage SEO ?

Onpage SEO คือ การปรับเว็บไชต์ให้สอดคล้องกับระบบของ Google ทำให้ Google จัดผลการค้นหาของเว็บไชต์ตามที่เราต้องการ ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ เนื้อหาของเว็บไชต์ และ ความเร็วของเว็บไชต์

Offpage SEO คือ การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไชต์ ด้วยระบบ Blog Network ซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลา มีค่าใช้จ่ายสูง ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ร่วมด้วย เนื่องจากการทำระบบ Blog Network แบบไม่ระวัง จะถูก Google ถอดเว็บไชต์ออกจากผลการค้นหา

บทความที่เราเขียน จะต่างกับ บทความปกติอย่างไร ?

บทความที่เราเขียน จะเขียนตามหลักการของ SEO ซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงผลบน Google  ซึ่งบทความประเภทนี้ จัดเป็นหนึ่งในการทำ SEO ประเภท Onpage SEO 

บทความที่เขียนจะรับทุกหัวข้อเลยไหม ?

บทความที่เราเขียนให้นั้น จะมาจากการจ้างผู้เชี่ยวชาญให้เขียนให้ ดังนั้นจะมีคุณภาพสูง ในกรณีที่หัวข้อของบทความมีความเฉพาะเจาะจงมากจนเราหาคนเขียนให้ไม่ได้ เราก็จะแจ้งลูกค้าให้ทราบ

บทความใช้เวลาเขียนกี่วัน ?

เวลาในการเขียนบทความจะขึ้นอยู่กับความยากของหัวข้อ แต่โดยปกติแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์

การตอบคำถามใน Social Network จะตอบได้เร็วขนาดไหน ?

ปกติทีมงานของเราจะตอบคำถามทันที แต่ในบางช่วงเวลาอีกจะมีช้าบ้าง ไม่เกิน 30 นาทีครับ ยกเว้น ตอนกลางคืนหลังจาก 3 ทุ่มไปแล้ว อาจจะต้องขอตอบในวันถัดไปแทน

การโพสเนื้อหาใน Social Network จะทำให้ทุกวันเลยใช่ไหม ?

ระบบการทำงานของเราจะมีการหาลิงค์มาโพส หรือ เขียนเนื้อหาโพสให้ทุกวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหัวข้อเนื้อหาที่ลูกค้าเลือก และพฤติกรรมของคนในเพจ ทั้งนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก เฉลี่ยจะมีการโพส 2-3 วันต่อครั้ง เนื่องจากก่อนโพสแต่ละครั้งเราจะมีการวิเคราะห์เนื้อหาก่อนว่า เหมาะสมไหม? และ มีประโยชน์ต่อคนในกลุ่มไหม? ถ้าไม่ผ่าน ก็จะไม่โพส เช่น เพจขายอาหารเสริม เพื่อสุขภาพ เราจะไม่โพสลิงค์หรือเรื่องเกี่ยวกับละคร, การเมือง และ ข้อมูลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม กับเพจ

การทำแบบนี้ จะให้ทำเพจมีแต่เนื้อหาที่มีประโยชน์จริง ๆ และทำให้คนที่เข้าเพจมา ติดตามและมีส่วนร่วมในเพจ มากกว่าการโพสโดยเน้นแต่ปริมาณอย่างเดียวครับ

ค่าบริการของเราเท่าไหร่ ? แพงไหม ?

เนื่องจากลูกค้า แต่ละคน มีความต้องการไม่เหมือนกัน ค่าบริการของเราจึงเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ค่าบริการสูงสุดของเรานั้น จะไม่เกิน 14,000 บาท ต่อเดือน ครับ (ถูกกว่าเงินเดือนขั้นต่ำพนักงาน...)

และค่าบริการนี้ ยังไม่รวม ค่าโฆษณา และ ค่าสร้างเนื้อหาออนไลน์ ครับ ส่วนสาเหตุที่เราต้องคิดแยก เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน เราจะให้ลูกค้าชำระค่าโฆษณากับทาง Google และ Facebook เอง 

ซึ่งจะทำให้ข้อมูลสถิติการโฆษณาจะอยู่กับบัญชีของลูกค้า และลูกค้าจะมั่นใจได้ว่า งบประมาณที่ใช้นั้น มีการใช้จริง ไม่มีการยักยอกงบไปใช้ในเรื่องอื่นครับ

ในมุมมองของลูกค้าบ้างคน อาจคิดว่า ยุ่งยาก แต่ลองคิดดูนะครับ ถ้าข้อมูลสถิติการโฆษณา 5 ปี ซึ่งใช้สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้ อยู่ในมือของคนอื่น โดยที่เขาสามารถห้ามไม่ให้ลูกค้าเข้าดูข้อมูลได้ มันจะน่ากลัวขนาดไหนครับ ?

การทำงานของเรา เน้นความโปร่งใส และสบายใจ เป็นหลัก จึงเลือกแนวทางนี้ครับ

นอกจากนี้ การรวบรวมข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์นั้น จำเป็นต้องใช้ Server ช่วยครับ ทำให้เรามีต้นทุนรายเดือนต่างหาก โดยเรามีการรวบรวมข้อมูลจากไหนมาใช้บ้าง แนะนำให้ไปที่หน้า เกี่ยวกับเรา ครับ

สำหรับค่าโฆษณา ทางเราไม่มีการจำกัดขั้นต่ำ และให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนดเอง 

สำหรับค่าสร้างเนื้อหาออนไลน์ ในกรณีเขียนบทความ คิดบทความละ 1,000 บาท และค่าดูแล Social Network คิดเดือนละ 7,000 บาท (ถูกกว่าเงินเดือนขั้นต่ำ) โดยราคาขึ้นอยู่กับความถี่ในการโพส และความถี่ในการตอบคำถามทั้งใน Line และ Facebook ยิ่งต้องมีการตอบคำถามมาก ราคาก็จะมากขึ้น เพราะเราต้องหาคนมาดูแลเพิ่มครับ

ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แนะนำให้โทรมาคุยกันดีกว่าครับ 

มีบริการอื่น ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกไหม ?

มีครับ จริง ๆ แล้ว เรายังมีระบบอื่นอีก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ คือ

 • ระบบ Rank Tracking เป็นระบบติดตาม อันดับของ keyword ใน Google โดยสามารถจำแนกประเทศเป้าหมายได้ 5 ประเทศ
 • ระบบติดตามคู่แข่ง เป็นระบบที่ใช้ประเมินความแข็งแกร่งของเว็บคู่แข่ง รวมถึงวิเคราะห์กลยุทธ์ SEO ของคู่แข่งด้วย
 • ระบบ Audit SEO เป็นระบบสำหรับวิเคราะห์เว็บไชต์ทั้ง Onpage และ Offpage โดยผลการวิเคราะห์สามารถลงลึกถึงแต่ละหน้าของเว็บไชต์อีกด้วย
 • ระบบทดสอบความเร็วเว็บไชต์ เป็นหนึ่งในระบบที่ใช้สำหรับ audit เว็บไชต์ เนื่องจากความเร็วของเว็บไชต์ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของ SEO ในปัจจุบัน

ระบบที่กล่าวมาทั้งหมด ทางเราจะนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และแนะนำกลยุทธ์สำหรับสร้าง Customer Journey Map ที่มีประสิทธิภาพครับ ทั้งนี้รายงานจากระบบนี้ เราจะใช้เพื่ออ้างอิงถึงเหตุผลของแต่ละกลยุทธ์ที่เราแนะนำครับ

และที่สำคัญ ระบบรายงานทั้งหมดนี้ ถ้าลูกค้าต้องการเข้าดู ทางเราสามารถให้เข้าดูได้ โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับ เพราะข้อมูลเป็นของลูกค้า

พันธมิตรที่เราใช้บริการเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์แผนกลยุทธ์

พันธมิตรของเรา

สร้างคุณค่าให้ธุรกิจของลูกค้า โดยให้บริการตั้งแต่ การออกแบบเว็บไชต์ การเขียนโค้ดรายงานพิเศษ การให้บริการพื้นที่เว็บไชต์ การโฆษณาออนไลน์  และการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อเรา

© COPYRIGHT 2020 BRIGHT WISDOM – ALL RIGHTS RESERVED. MADE  WITH ❤️ + 🔥
© COPYRIGHT 2021 Bright Wisdom – ALL RIGHTS RESERVED. MADE WITH ❤️ + 🔥

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า